Skip to main content

Mississippi

Mississippi skapar sittytor i det offentliga rummet där såväl avskildhet som samtal möjliggörs. Genom ett flexibelt och mångsidigt modulsystem erbjuds bekväma och anpassningsbara enheter.

Med Johan Lindsténs serie Mississippi är ett smart modulsystem introducerat på marknaden. Här kan sittplatser förenas med bord- och avställningsytor. Detta är en serie som kan anpassas efter rummet och ställas mot vägg, alternativt placeras mitt i rummet för tillgång till sittytor från båda sidor. 

I Mississippi finns även möjlighet att applicera planteringskärl för gröna inslag.

 

Konfigurator

2-sits
3-sits
4-sits
5-sits
6-sits
4-sits med Mississippi Garden

Trend-Stefan intervjuar Johan Lindstén om hans nyheter för Johanson, stolen Aston och soffan Mississippi.

Johan Lindstén

Johan Lindsténs produkter karaktäriseras av dess oväntade detaljer skapade i en genomarbetad designprocess för en optimal funktion.